MEMBER

WooGwang Sim

Post Doctoral Fellow

Amin Mirzaaghasi

Bioimaging,Biomedical Imaging devices ,NRI imaging

Hojun Choi

Ph.D. Candidate

Joohyeon Lee

Ph.D. Candidate

GyuHyeon Baek

Master Candidate

Jeongsook Kim

Staff

Name Graduation Email
Seung-wook Ryu
Kyungsun Choi
Jungsul Lee
Jin-Gang Hou
Li Zheng
Nambin Yim
Eunsoo Kim
Yuri An
Soyoung Chang 2016
Seunghee Lee 2016
Sejeong Park
Jinmyeong Lee 2009
Yujung Kang 2009
Myunghwan Choi 2010
Seungjeong Song 2010
Jongwook Jeon 2010
Hyosook Choi 2011
Junseong Park 2011
Hana Yu 2012
Jungwhoi Lee 2013
Ji Eun Park 2013
Jonghee Yoon 2014
Kyuha Chong 2014
Eun Chun Han 2014
Junghwa Cha 2014
Taeyun Ku 2015
Cheryl Wanderi 2015
Honggeun Shin 2016
Jihye Seo 2016